La Vall de Lord
el poble de la com

-enrrera-

Vista de La Vall cap al Sud des de Les Tregines